reklama

 
banan webhosting

Moldavské ohlédnutí

Dne 23. června 1990 schválil Nejvyšší sovět Moldavské sovětské socialistické republiky deklaraci o suverenitě republiky zakotvující nadřazenost moldavské ústavy a zákonů nad ústavou a zákony Sovětského svazu. Úplnou nezávislost vyhlásila Moldavská republika 27. srpna 1991. Co bylo předtím?
 
Území dnešní Moldávie bylo osídleno již v prvním tisíciletí př. Kr. První kmenové svazy vytvořené Góty a Dáky byly asi ve 3. stol. př. Kr. porobeny útočnými keltskými kmeny. V l. - 3. stol. n. l. se Moldávie nacházela pod vlivem Římské říše a docházelo ve značné míře k romanizaci původního obyvatelstva.
 
Počátky slovanského osídlování spadají do 4. stol. Po přerušení nájezdy Hunů slovanská kolonizace dále pokračovala. V 10. stol. bylo území součástí Kyjevské Rusi, později haličsko-volyňského knížectví. V 10. -13. stol. se přes moldavské území přehnaly kmenové svazy Maďarů, Pečeněgů a Kumánů, ve 13. stol.
 
Moldávii vyplenili Mongolové. V první polovině 14. stol. se Moldávie nacházela pod nadvládou Uherského království, ale r. 1359 se podařilo v povodí řeky Moldovy založit Moldavské knížectví, ke kterému patřilo i území dnešní Moldavské republiky. V 16. -19. stol. se země většinou nacházela pod tureckou nadvládou. Od r. 1791 začalo do vývoje Moldávie zasahovat Rusko, které nejprve získalo levý břeh Dněstru a po válce s Tureckem r. 1812 další oblast Moldávie zvanou Besarábie (území mezi řekami Prut a Dněstr).
 
Po prohrané válce s Tureckem r. 1856 Rusko tuto oblast ztratilo a znovu ji získalo r. 1878. Ruská nadvláda znamenala mimo jiné i násilnou rusifikaci moldavského obyvatelstva. Po říjnové revoluci r. 1917 byla v ruské části Moldávie vyhlášena autonomní Moldavská lidová republika. V lednu 1918 byla Moldávie obsazena sovětskými vojsky. Nejvyšší orgán Moldávie požádal o pomoc Rumunsko, jehož vojsko do konce března 1918 vytlačilo bolševické jednotky ze země.
 
10. prosince 1918 se Besarábie připojila k Rumunsku, což bylo následně potvrzeno v říjnu 1920 pařížskou smlouvou podepsanou Francií, Itálií, Japonskem a Velkou Británií (Rusko tuto smlouvu nikdy neuznalo). Na území obsazeném sovětskými vojsky byla r. 1924 vyhlášena Moldavská autonomní sovětská socialistická republika v rámci Ukrajiny. Ke změně situace došlo v předvečer druhé světové války po podepsání sovětsko-německého paktu o neútočení z 23. srpna 1939 obsahující tajný dodatek v tom smyslu, že Besarábie připadne do sféry vlivu Sovětského svazu.
 
Důsledkem bylo sovětské ultimátum vládě Rumunska z června r. 1940, které požadovalo odstoupení Besarábie a severní části Bukoviny. V červnu 1940 sovětské jednotky tato obsadily a připojily k nim ještě severní okraj rumunské Moldávie (okolí města Herta). 2. srpna 1940 byla vyhlášena Moldavská sovětská socialistická republika. Po německém útoku na SSSR se Besarábie stala znovu součástí Rumunska. V srpnu 1944 byla celá Moldávie obsazena postupující Rudou armádou a země se nadále vyvíjela jako součást Sovětského svazu.
 
Demokratické změny ve druhé polovině 80. let zasáhly na podzim r. 1989 i Moldávii. V květnu r. 1989 byla založena Lidová fronta Moldávie, která požadovala širší samostatnost země a v září 1989 prosadila uzákonění moldavštiny jako úředního jazyka a návrat k latince. R. 1990 se konaly volby do moldavského Nejvyššího sovětu poprvé za účasti více kandidátů a byly realizovány významné politické změny (zrušení ústavního článku o vedoucí úloze komunistické strany, změna moldavské vlajky).
 
Byla přijata deklarace o suverenitě republiky, vstup sovětských vojsk do Besarábie r. 1940 byl označen za okupaci a bylo přijato usnesení, podle kterého sovětské zákony a výnosy prezidenta SSSR budou platit na území republiky až po jejich ratifikaci Nejvyšším sovětem Moldavské sovětské socialistické republiky. (Změnu názvu uskutečnila v červnu 1990.) Demokratický vývoj byl komplikován vytvořením Gagauzské republiky v srpnu 1990 a v září téhož roku vytvořením Podněsterské sovětské socialistické republiky, kterou konstituovali poslanci ruské menšiny.
 
Obě republiky byli sice moldavským Nejvyšším sovětem zrušeny, ale vyostření národnostních konfliktů si vyžádalo vyhlášení výjimečného stavu (zrušen v prosinci 1990). Nezávislost Moldavské republiky parlament vyhlásil v srpnu 1991. Referendum o nezávislosti Gagauzské republiky a rovněž Podněsterské republiky prohlásily moldavské úřady za neplatné. Moldavská vláda pokládá respektování územní celistvosti Moldavské republiky za jednu z hlavních podmínek mírového řešení. Dohoda o příměří byla uzavřena 6. dubna 1992.
 
V prvních pluralitních parlamentních volbách v únoru 1994 zvítězila Agrárnědemokratická strana Moldávie. R. 1995 republika odmítla návrhy na umístění ruských vojenských základen na svém území.
 
Michal Sláma

 
Zařazeno v sekci:
 

 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz