reklama

 
banan webhosting

Přípravy cesty do Afriky

Již od konce roku 2000 vás na Bedekru informujeme o expedici Trans Africa 2001, jež měla být v tomto okamžiku již v plném proudu. Během příprav této rozsáhlé akce však nastaly nečekané problémy. O jejich přiblížení i o rady pro všechny, kdo by podobnou akci chtěli uskutečnit, jsme požádali vedoucího expedice Dana Valíčka.
 

 
* Můžete stručně představit projekt expedice Trans Africa 2001?
 
: Prvotní myšlenkou celého projektu bylo projetí afrického kontinentu po východním pobřeží do Jihoafrické republiky a po západním pobřeží zpět do Evropy. Celé trasa měla být podniknuta v terénních vozech. Během příprav expedice upoutala svým rozsahem mnoho organizací, které se na nás obrátily se žádostí o spolupráci, jmenujme např. AV ČR, humanitární organizaci Humanitas Afrika apod. Samozřejmě zájem byl i z řad médií. Další náplní během cesty mělo být i testování produktů od našich sponzorů, natáčení dokumentu o životě v Africe, sbírání podkladů pro vydání přírodopisné knihy aj.
 

 
* Jak vlastně myšlenka na podniknutí expedice vznikla?
 
Hlavním důvodem byla samozřejmě chuť cestovat, poznávat daleké kraje a místní obyvatele a v neposlední řadě vše skloubit s jízdou v terénních vozech.
 

 
* Jaký je rozpočet expedice a co pokrývá?
 
Rozpočet se v první fázi příprav pohyboval kolem dvou milionů korun, v této závratné sumě byly zahrnuty kompletní náklady na přípravu vozidel, pohonné hmoty, potraviny, technické vybavení členů expedice, víza apod. Vše bylo původně počítáno pro 6 členů a tři expediční vozidla.
 
Postupem doby se zredukoval počet vozů i členů posádky a díky vydatné pomoci sponzorů byla výprava schopná odjet v plánovaném termínu s hotovostí cca 800 000 Kč.
 

 
* Co všechno jste v rámci příprav na expedici podnikali?
 
Zezačátku jsme s Evou Zelenkovou, což byla spoluautorka celého projektu, oslovili spoustu cestovatelů a lidí se vztahem k Africe s nabídkou účasti na expedici. Zároveň se hned od začátku rozjela medializace projektu a shánění sponzorů. Brzy začaly i přípravy a úpravy dvou expedičních vozidel. Oslovili jsme téměř všechny organizace a firmy se vztahem k tomuto kontinentu, horečnatě probíhalo obstarávání informací o jednotlivých státech a navazování kontaktů s místními lidmi. Vzhledem k personálním problémům, které nás provázely od samého začátku, trvaly přípravy zhruba rok a půl.
 

 
* V průběhu příprav jste narazili na několik vážných problémů - můžete nám je přiblížit?
 
Z mého pohledu byl hlavní problém v obsazení expedice vhodnými účastníky. V zoufalství jsme uskutečnili i náborovou akci na internetu, jednali jsme s asi 60 lidmi, kteří o účasti uvažovali. Postupně jsme se ale se všemi rozloučili. Mnoho z nich si tento podnik představovalo jako výlet s cestovní kanceláří a neuvědomovali si možná rizika a nutnost maximálního nasazení při přípravách. Z tohoto důvodu jsme nakonec počet členů zkorigovali na 4, a i tak expedice zkrachovala na přístupu některých z nich. Kvůli rozhodnutí Markéty Hanákové, která dva měsíce před odjezdem svoji účast odřekla, podle mého názorů si poněkud pozdě uvědomila co vlastně roční cesta obnáší, přišla expedice o podporu generálního sponzora a o klíčovou částku 500 000 Kč.
 

 
* Myslíte si, že se těmto problémům dalo vyhnout?
 
Určitě - dobře sestaveným týmem zkušených a zapálených lidí, což je ale v naší republice problém. Dokonce jsme vážně uvažovali o účasti dvou zahraničních cestovatelů, k dohodě však nakonec nedošlo kvůli časovým možnostem. Další variantou by asi bylo vyrazit pouze ve dvou, to jsem ale od začátku považoval za příliš riskantní a snažil se tomuto řešení vyhnout.
 

 
* Co s expedicí plánujete dál?
 
Vzhledem k tomu, že přípravy zabraly rok a půl času a spolkly zhruba 150 000 Kč, jsem momentálně nucen věnovat svůj čas práci. Nicméně počáteční nechuť z přístupu lidí již poněkud vyprchala a pokud se podaří během tohoto roku obstarat dostatečné množství financí, mohlo by se příští rok odjet. Podle mého názoru to bude ale spíše komorní akce, maximálně ve 4 lidech. Momentálně ale nejsem schopen odhadnout, jak celá věc dopadne.
 

 
* Měl byste pro naše čtenáře nějaké užitečné rady, pokud by se chtěli pustit do příprav akce takového rozsahu?
 
Určitě bych se již nikdy nepouštěl do příprav něčeho podobného bez perfektně sestaveného týmu. Teprve potom bych se věnoval shánění sponzorů apod. Na jednání se sponzory bych příště najal zkušeného managera, který by měl za provizi celou tuto záležitost na starosti. Podobně bych najal člověka, který by se věnoval pouze administrativní práci, jednání s úřady, zajišťování víz apod. To je činnost která přípravy velice brzdila a sebrala nám mnoho sil. Také bych se asi nepouštěl do akce takového rozměru, myslím co do počtu lidí. 4 vidím jako optimální a maximální počet.
 

 
Přeji vám, aby se vám nakonec i přes všechny obtíže podařilo cestu uskutečnit
 

 
Petr Mandík, Bedekr.cz


 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz