reklama

 
banan webhosting

Co víte o Ugandě?

Středoafrická Uganda byla do roku 1962 britským protektorátem. Podle ústavy z roku 1967 pak je republikou v čele s prezidentem v rámci Britského společenství. V 16. -17. století pronikly do Ugandy kmeny Himů a podmanily si původní obyvatelstvo zvané Bantuové. Na konci 17. století se na území ovládaném kmeny Himů vytvořily státy Buganda, Toro, Bunyoro a Ankole.
 
Nejvýznamnější z nich, stát Buganda, dosáhl vrcholu moci za vlády krále Mutesa I. v letech 1860-1884. Došlo k rozšíření obchodu s Arábií, do země přicházeli křesťanští misionáři a vznikla pravidelná armáda. Po smrti Mutesa I. došlo k mocenským bojům mezi katolickými, protestantskými a muslimskými skupinami, které reprezentovaly cizí zájmy. Když se Velká Británie a Německo r. 1890 tzv. helgolandskou smlouvou dohodly o rozdělení zájmů ve východní Africe, připadlo toto území Velké Británii. R. 1896 vyhlásila Velká Británie protektorát Uganda.
 
Po r. 1900 do Ugandy zesílilo přistěhovalectví Indů, kteří zpočátku pracovali na stavbě železnic, později zaujali vedoucí pozice v obchodování.
 

 
Cesta k dosažení nezávislosti
 
V rámci národně osvobozeneckého hnutí za získání nezávislosti vystoupil r. 1953 král Mutesa II. s přehnanými požadavky. Velká Británie vyhlásila výjimečný stav a krále ze země vypověděla. R. 1955 ho znovu akceptovala. R. 1960 vystoupila Buganda z protektorátu, ale setkala se s odporem hospodářsky slabších provincií protektorátu.
 
V roce 1962 vyhlásila Uganda nezávislost a stala se monarchií v čele s britskou královnou Alžbětou II. Ministerským předsedou se stal Milton Obote. R. 1963 byla vyhlášena republika v čele s prezidentem-králem Mutesou II. - komplikovaný státní útvar spojující monarchii s republikou a unitární stát se spolkovým. R. 1966 provedl ministerský předseda Obote, sledující prosocialistický kurs, státní převrat a převzal úřad prezidenta. Podle ústavy z r. 1967 se Uganda stala jednotným státem v čele s prezidentem.
 

 
Vzestup a pád Idiho Amina
 
R. 1971 se po vojenském převratu stal prezidentem generálmajor Idi Amin Dada, vrchní velitel ozbrojených sil. Ústava byla zrušena, politické strany zakázány. Obote uprchl do sousední Tanzanie.
 
R. 1972 vypukly ozbrojené srážky mezi Ugandou a Tanzanií, které údajně podporovali Oboteho příznivci. V roce 1972 vypověděl Idi Amin ze země všechny Asiaty s britským státním občanstvím. Do roku 1973 jich opustilo Ugandu více než 40 000. Poté byly všechny podniky patřící Britům zestátněny.
 
Hospodářství státu se postupně rozpadalo. K hospodářskému úpadku přispěly i konflikty se sousedními zeměmi, především s Keňou. Teror Idiho Amina si vyžádal na 300 000 obětí. Velká Británie na protest přerušila r. 1976 s Ugandou diplomatické styky.
 
R. 1978 vpadla ugandská vojska do Tanzanie, o rok později dobyla tanzanská armáda a exiloví ugandští politikové Entebbe a Kampalu a po útěku Idiho Amina byla sestavena dočasná vláda pod vedením Yusufa Lulea.
 
R. 1980 převzala moc vojenská komise pod vedením Paula Muwangea. V parlamentních volbách téhož roku zvítězil bývalý prezident Milton Obote a znovu se stal prezidentem (jeho vítězství je považováno za sporné). Vnitropolitickou situaci destabilizovaly boje mezi vládnoucími jednotkami a jednotkami hnutí odporu proti režimu Oboteho.
 
V červenci 1985 byl Milton Obote svržen vojenským pučem s odůvodněním, že jeho režim byl nehumánní a zkorumpovaný.
 
R. 1986 se moci chopil vůdce pučistů Yoweri Museveni. Sestavil koaliční vládu, která se vzápětí rozpadla. Ani následující Museveniho vládě se nepodařilo ukončit občanskou válku trvající od r. 1979.
 
V červenci 1990 vyvstala možnost ukončení občanské války v zemi tím, že vláda podepsala mírovou smlouvu s povstaleckým Ugandským vlasteneckým hnutím. Vývoj v roce 1991 však ke skončení konfliktu nevedl. V prvních přímých prezidentských volbách zvítězil dosavadní prezident Y. Museweni.
 
Michal Sláma (soutěžní příspěvek, f4100)

 
Zařazeno v sekci:
 

 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz