reklama

 
banan webhosting

Zaostřeno na Maltu

Malta získala nezávislost 21. září 1964 v rámci Britského společenství národů. Malta byla osídlena asi od r. 5000 př. Kr. Na ostrově vznikla a rozvíjela se jedna z raných megalitických kultur Středomoří. Kolem r. 1000 př. Kr. se Malta stala foinickou kolonií, ve 4. stol. byla ovládnuta Kartaginci. Po r. 218 př. Kr. se dostala pod římskou kontrolu, ale záhy získala vnitřní samosprávu.
 
Podle tradice ztroskotal r. 60 n. l. na pobřeží Malty svatý Pavel a obrátil obyvatelstvo na křesťanskou víru, ke které se hlásí dodnes. Od r. 395 n. l. patřila Malta pod nadvládu Východořímské říše, za vlády Geiserica si ji podrobili Vandalové, které r. 498 vystřídali Ostrogóti. R. 533 se znovu dostala pod nadvládu Říše východřímské.
 
R. 830 se Malty zmocnili muslimští Aghlabidové, jejichž kulturní vliv přetrvával i po dobytí Malty Normany r. 1090. Římský a německý císař Karel V. dal r. 1530 Maltu lénem rytířskému řádu johanitů. Johanité, kteří museli opustit Rhodos, v neustálých bojích proti Osmanům vybudovali z Malty pevnost.
 
R. 1565 obléhala hlavni město Vallettu neúspěšně osmanská flotila. Ačkoliv se johanité s domorodým obyvatelstvem příliš nestýkali, výrazně ovlivnili ráz a podobu ostrova. Nejenže vybudovali nádherné stavby, ale vytvořili atmosféru otevřenosti vůči světu. Johanity, kteří se podle svého sídla nazývali maltézští rytíři, vyhnal z Malty Napoleon Bonaparte r. 1798. Francouzi vládli na Maltě pouze do r. 1800, potom ostrov obsadili Britové a Neapolité.
 
Na základě amienského míru r. 1802 měla Malta připadnout zpět řádu maltézských rytířů, ale maltské Národní shromáždění s tím nesouhlasilo a rozhodlo se pro nadvládu Velké Británie. Ustanovením pařížské smlouvy z r. 1814 se Malta stala britskou korunní kolonií. Britové vybudovali na ostrově námořní základnu. Mezi Brity a domorodým obyvatelstvem opakovaně vznikalo napětí, např. při sporech o úřední jazyk. R. 1887 byla na Maltě přijata ústava, která byla zrušena r. 1903. Nová ústava z roku 1921 zakotvila omezenou samosprávu, ale po národnostních nepokojích byla r. 1930 zrušena. R. 1939 byla Maltě znovu zaručena omezená autonomie.
 
V průběhu druhé světové války ostrov úspěšně vzdoroval německým a italským náletům. R. 1947 získala Malta úplnou autonomii, r. 1969 se stala nezávislým členem Britského společenství národů a r. 1974 byla vyhlášena republikou. R. 1979 došlo k likvidaci britské vojenské základny. R. 1982 vypukl konflikt mezi vládou a katolickou církví o soukromých katolických školách, který byl r. 1985 vyřešen kompromisem mezi oběma stranami. V lednu 1987 byl přijat zákon o neutralitě republiky.
 
Michal Sláma (soutěžní příspěvek, f500)

 
Zařazeno v sekci:
 

 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz