reklama

 
banan webhosting

Exotické nemoci hrozí všem

Malárie, břišní tyfus, hepatitida, cholera - to je jen neúplný výčet nemocí, které na vás mohou čekat v cizích krajích. Vezmete-li v úvahu, že řada z nich může trvale poškodit vaše zdraví, asi se nakonec rozhodnete neriskovat a investujete pár set korun do očkování a dalších preventivních opatření. V následujícím textu přinášíme přehled nejdůležitějších hrozících nemocí (a to i s mapami jejich výskytu), informace o prevenci i orientační ceny jednotlivých očkování.
 
: Zatímco ještě před několika málo lety bývalo zvykem vyjíždět na cesty dokonce i bez zdravotního pojištění, dnes už si toto riziko dovolí málokdo. Česká republika má s řadou zemí dohodu o bezplatném poskytnutí lékařské péče (seznam najdete na konci článku), ale ne vždy je možno se jí dovolat. Pořídit si tedy před cestou zdravotní pojistku u některé z pojišťoven (seznam těch největších i s kontakty najdete na Bedekr.cz) je vhodné v podstatě při jakékoli zahraniční cestě. Jinak totiž zdejší zdravotní pojišťovna uhradí pouze částku, kterou by příslušné léčení stálo v tuzemsku.
 
Před odjezdem do exotičtějších končin Země se doporučuje kontaktovat nejbližší hygienicko-epidemiologickou stanici (nacházejí se mimo jiné v každém krajském městě), která by vám měla poradit, jaká preventivní opatření máte učinit, abyste se vyhnuli riziku nákazy. Než tam ovšem půjdete, měli byste znát přesný plán své cesty včetně data odjezdu. Podle toho je pak možno naplánovat termíny očkování a dalších preventivních opatření.
 
: Stojí jistě za to také připomenout, že i v běžném životě každý z nás prodělává řadu povinných očkování (např. tuberkulóza, dávivý kašel, dětská obrna, záškrt, spalničky, příušnice, zarděnky a pravidelně po 10 letech tetanus). Pro zmírnění rizika onemocnění je pak možno nechat se dodatečně očkovat např. proti chřipce (účinnost 1 rok, cena cca 200 Kč), vzteklině (ochrana 3 roky, cena cca 1 650 Kč) nebo klíšťové encefalitidě (dávají se 3 dávky, účinnost 3 roky, celková cena cca 1 200 Kč). A teď už pojďme za exotičtějšími nemocemi.
 

 
Přehled závažných nemocí a prevence
 
Na následujících řádcích přinášíme přehled nejdůležitějších nemocí, které vás mohou v daleké i bližší cizině potkat.
 
: Břišní tyfus se přenáší hlavně vodou a potravinami, inkubační doba se pohybuje v rozmezí 1 - 4 týdny. U postiženého se projevuje vysokou horečkou, silnou únavou a bolestmi hlavy. Část nemocných se po prodělání břišního tyfu stává jeho přenašečem. Jako prevence se doporučuje důsledná osobní hygiena a opatrná volba stravy. Je možno podstoupit očkování, které však není stoprocentně účinné a pouze snižuje riziko onemocnění (chrání 3 roky, cena cca 450 Kč).
 
Hepatitida A se přenáší hlavně vodou a potravinami, inkubační doba se pohybuje v rozmezí 15 dnů až 2 měsíců. U postiženého se projevuje žloutenkou, tmavou močí a světlou stolicí. Jako prevence se doporučuje důsledná osobní hygiena a opatrná volba stravy. Lze se nechat očkovat, látka se podává ve dvou injekcích po 6 - 12 měsících (chrání 10 let, celková cena cca 2 800 Kč). Ochrana nastupuje 15 dní po aplikaci první injekce. Pro krátkodobou ochranu (cca 2 měsíce) lze volit aplikaci imunoglobulinu.
 
: Hepatitida B se přenáší tělesnými tekutinami, např. při použití nesterilních jehel inkečních stříkaček nebo při sexuálním styku. Inkubační doba se pohybuje v rozmezí 2 měsíců až půl roku. U postiženého se projevuje žloutenkou, tmavou močí a světlou stolicí. Postižený se může stát dlouhodobým nosičem nákazy. Očkování je vhodné především při dlouhodobém pobytu v rizikových oblastech nebo tehdy, hrozí li vám tam lékařský zákrok (očkuje se 3 dávkami, ochrana vydrží 5 let, cena očkování činí celkem cca 1 200 Kč) .
 
Cholera se přenáší hlavně vodou a potravinami, inkubační doba se pohybuje v rozmezí 1 - 5 dnů, výjimečně několika hodin. U postiženého se projevuje silným průjmem a zvracením. Nemocnému je nutno intenzivně doplňovat tekutiny, cholera může končit smrtí. Jako prevence se doporučuje důsledná osobní hygiena a opatrná volba stravy. Je možno podstoupit očkování, které však není stoprocentně účinné a pouze snižuje riziko onemocnění (chrání 1 rok, cena cca 550 Kč). Navíc působí pouze krátkodobě. Některé středoamerické země jej ale údajně někdy vyžadují pro vstup na své území.
 
: Japonská encephalitida se přenáší komářím bodnutím, inkubační doba se pohybuje v rozmezí 4 dní až 2 týdnů. U postiženého se projevuje postupným selháním centrálního nervového systému. Přímo v místě výskytu je vhodné se chránit před komářím bodnutím. Před cestou, kdy se předpokládá pobyt mimo města, je vhodné očkování. Podávají se 3 dávky (chrání 4 roky, cena cca 900 Kč).
 
Malárie se přenáší komářím bodnutím, inkubační doba se pohybuje v rozmezí 1 - 4 týdny (výjimečně byly zaznamenány případy až 12 měsíců). U postiženého se projevuje horečkou, která zpravidla trvá několik hodin a pravidelně se vrací. Přitom mohou být poškozeny vnitřní orgány. Zvláště nebezpečná je takzvaná tropická malárie, která může končit smrtí. Přímo v místě výskytu je vhodné se chránit před komářím bodnutím. Ochranou jsou takzvaná antimalarika, která lze získat rovněž na hygienicko-epidemiologické stanici.
 
: Meningokoková meningitida se přenáší při úzkém kontaktu s přenašečem nebo nemocným (kapénkami). Inkubační doba se pohybuje v rozmezí 1 - 3 dní. U postiženého se projevuje jako zánět mozkových blan. Před cestou do rizikových oblastí je vhodné očkování. Podává se jedna dávka (účinnost je 3 roky, cena cca 200 Kč).
 
Žlutá zimnice se přenáší komářím bodnutím, inkubační doba se pohybuje v rozmezí 3 - 6 dní. U postiženého se projevuje horečkou, bolestí hlavy a zad, krvácením z nosu a sliznic a žloutenkou. Přímo v místě výskytu je vhodné se chránit před komářím bodnutím. Před cestou je vhodné (a v některých zemích povinné) očkování (doklad o očkování může vyžadovat i země, do které přijíždíte z postižené oblasti). Aplikuje se injekčně, chrání od 10. dne po aplikaci po dobu 10 let. Očkování je bezplatné a mohou ho provádět pouze k tomu akreditovaná pracoviště.
 
Někdy se doporučuje (především pro cesty do Afriky a Asie) i očkování proti dětské obrně (chrání 10 let, cena cca 200 Kč za 2 potřebné dávky). Před jakoukoli rizikovou cestou je vhodné zkontrolovat platnost posledního očkování proti tetanu.
 

 
Bezplatná péče?
 
Na závěr ještě připojujeme slíbený seznam zemí, se kterými má ČR dohodu o bezplatné zdravotní péči. Jenom připomínáme, že tyto smlouvy byly uzavřeny již před rokem 1989 a jejich plnění není možno vždy snadno dosáhnout.
 
Tak tedy, zmíněnou smluvu mají s ČR tyto země: Afghánistán, Bosna a Hercegovina (zdravotní péče se poskytuje za podmínek daných úmluvou s bývalou Jugoslávií), Bulharsko, Makedonie (zdravotní péče se poskytuje za podmínek daných úmluvou s bývalou Jugoslávií), Chorvatsko (zdravotní péče se poskytuje za podmínek daných úmluvou s bývalou Jugoslávií), Irák, Jemen, Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), Kambodža, Kuba, Kypr, Libye, Maďarsko, Maroko, Mosambik, Polsko, bývalé státy SSSR kromě Litvy, Lotyšska, Estonska Uzbekistánu, Běloruska, Ruska a Ukrajiny, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Súdán, Sýrie, Tunisko, Velká Británie a Vietnam.
 
Přejeme šťastnou cestu, pokud možno bez setkání s kteroukoli z výše zmíněných nemocí.
 
(pen, zahr, dom)

 
Zařazeno v sekci:
 

 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz