reklama

 
banan webhosting

Ohrožená příroda

Takřka polovina ze 17 000 světových přírodních rezervací, které by měly chránit rostlinstvo a zvířenu v jejich původní podobě, je využívána k zemědělství. Důvod je prostý - má-li člověk hlad, ochrana přírody se dostává na druhou kolej. To jsou 2 nejdůležitější závěry společné studie organizací IUCN a Future Harvest.
 
: Problém je o to závažnější, že podle zmíněné studie lidé v 16 z 25 pro ochranu přírody nejvýznamnějších světových oblastí hladoví nebo jsou silně podvyživeni. Ničení původního porostu a využívání takto získané země k zemědělství je přitom hlavní hrozbou pro zachování rostlinných a živočišných druhů v postižených oblastech.
 
Nabízeným řešením by mohlo být ekozemědělství (ekologického zemědělství -ecoagriculture), které se snaží pomoci farmářům, kteří žijí v oblastech cenných pro zachování rostlinných a živočišných druhů. Principem tohoto přístupu je sdílení půdy pro zemědělství a původní porost - tedy nikoli dosud daleko běžnější způsob, kdy v chráněném území je (nebo by mělo být) zemědělství zapovězeno a tam, kde se pěstují zemědělské plodiny, jsou naopak původní kultury nežádoucí.
 
Důvodem prosazování ekozemědělství je i skutečnost, že podle uvedené zprávy současná chráněná území vzhledem ke své relativně malé velikosti nebudou schopna dlouhodobě zajistit přežití druhů. A tak údajně 30 - 50 % z nich hrozí v kratším nebo delším časovém horizontu vyhynutí.
 
Potřebu ekozemědělství podle Future Harvest zdůrazňují především následující případy:
 
- Čínská přírodní rezervace Wolong, která byla zřízena především kvůli ochraně medvědů panda - mnoho útočišť těchto zvířat však bylo zničeno s tím, jak lidská populace měnila lesy uvnitř i vně chráněného území na zemědělskou půdu
 
- Zničení velké části původní krajiny ve Středoafrické republice a v důsledku toho snížení populace horských goril na cca 600 kusů
 
- Deštný prales v Brazílii, kterého v původní podobě zbývá asi 7 %, je domovem vzácných opiček tamarinů lvích, které jsou rovněž ohroženy zemědělstvím
 
Pokud vás myšlenka ekozemědělství zaujala, najdete další informace (v angličtině) včetně uvedené zprávy na adrese http://www.futureharvest.org/
 
(pen, zahr)


 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz