reklama

 
banan webhosting

Nemoci, které nám hrozí

Před cestami do zahraničí je možná ochrana očkováním proti řadě infekcí. Očkování se provádí obvykle na vlastní žádost cestovatelů po konzultaci s odborníky, kteří potřebná očkování doporučí i provedou. Nejčastěji to bývají hygienické stanice po celé ČR.
 
Vždy se posuzuje konkrétní riziko nákazy v závislosti na délce pobytu, typu cesty, ročním období cesty, věku, zdravotním stavu a předchozím očkování cestovatele a samozřejmě na epidemiologické situaci v oblasti, kam dotyčná osoba cestuje. Potřebné informace a doporučení podávají a očkování provádí také očkovací střediska krajských hygienických stanic, vybraných okresních hygienických stanic a klinika geografické medicíny FN Královské Vinohrady v Praze ( v případě dlouhodobých pobytů, zvláštních expedic aj.).
 
Konzultace ( bez očkování ) poskytují i některá další pracoviště, např. infekční kliniky nebo oddělení tropické a cestovní medicíny pří lékařských fakultách.
 
V praxi se při cestách do tropů a subtropů nejčastěji doporučuje očkování proti virové hepatitidě A, břišnímu tyfu, pro některé oblasti i proti žluté zimnici, japonské encefalitidě a meningokokové meningitidě. Kromě těchto speciálních očkování je třeba vždy ověřit platnost očkování proti tetanu (10 let) a podle okolností někdy uvážit i přeočkování proti poliomyelitidě. Očkuje se výše popsanými vakcínami. Osobám starším 50 let, pokud cestují do oblastí bývalého Sovětského svazu, se doporučuje očkování proti záškrtu. Používá se speciální vakcína pro dospělé.
 
S výjimkou žluté zimnice žadatelé všechna uvedená očkování platí.
 

 
Žlutá zimnice
 
Je to virové onemocnění, jehož přenašeči v tropické Africe a tropické Americe jsou některé druhy komárů. Rozeznává se městský a džunglový typ žluté zimnice. První z nich se šíří epidemicky ve městech a vyskytuje se od 50. let již jen v Africe. Rezervoárem džunglového typu jsou zvířata, především opice a jako přenášeči se uplatňují lesní komáři sající krev na zvířatech a příležitostně i na člověku, kterého mohou nakazit.
 
Žlutá zimnice začíná po dvou až šestidenní inkubační době horečkou, která často poklesne, ale po krátkém intervalu opět stoupne. Tato druhá vlna se projevuje výrazným zhoršením stavu. V průběhu onemocnění se dostaví žloutenka, krvácivé stavy, poruchy mozkové a srdeční činnosti. Všichni cestující do ohrožených zemí musejí být povinně vybaveni mezinárodním očkovacím průkazem. Používá se vakcína obsahující nepatrné množství živého oslabeného viru žluté zimnice. Očkuje se jednou dávkou 0,5 ml injekčně pod kůži, nejpozději 10 dnů před odjezdem. Platnost očkování trvá 10 let.
 

 
Břišní tyfus
 
Břišní tyfus vyvolává bakterie Salmonella typhi po požití kontaminovaných potravin nebo pití kontaminované vody, po přidání ledu do nápojů, popř. po styku s nemocným, nebo bacilonosičem. Inkubační doba bývá asi 2 týdny. Onemocnění začíná horečkou, bolestmi hlavy, schváceností, někdy poruchami vědomí. Komplikací je krvácení do střev a jejich perforace a zánět pobřišnice, který může končit smrtí.
 
Po jeho prodělání se někteří pacienti stávají bacilonosiči, kteří vylučují původce v moči nebo ve stolici. Očkuje se buď neživou polysacharidovou vakcínou (TAB vaccine, Typhim VI) nebo živou očkovací látkou (Vivotif Berna). Očkuje se 2x 0,5 ml po 4 týdnech. Neživou vakcínou se očkuje v jediné dávce 0,5 ml injekčně do svalu nebo pod kůži. Živá vakcína se podává ve třech dávkách (0-2-4 dny) v kapslích. V obou případech je nutné přeočkování po třech letech.
 

 
Cholera
 
Choleru vyvolává bakterie Vibrio cholerae. Šíří se podobně jako břišní tyfus v místech s hygienickými nedostatky, hlavně mezi podvyživenou chudinou. Každoročně jsou hlášeny v tropech a subtropech epidemie a někdy případy cholery jsou zavlékány do zemí mírného klimatu, kde však epidemie zřídka vznikají vzhledem k vyšší hygienické úrovni.
 
Inkubační doba je v rozmezí několika hodin až několika dnů. Onemocnění vzniká náhle a probíhá bez horečky. Je provázeno průjmem a vodnatou stolicí i zvracením. Nákaza probíhá jako lehká někdy i bezpříznaková nákaza, u některých pacientů je průběh velmi těžký a v důsledku průjmu a zvracení rychle dochází ke ztrátám tělesné tekutiny a solí. V těžkém stavu je nutné doplnit vodu a soli nitrožilně.
 

 
Dětská obrna (poliomyelitis)
 
Virové onemocněním, kdy při závažném klinickém průběhu virus napadá nervový systém a dochází k trvalým obrnám končetin a dýchacích svalů. K nákaze dochází kontaminovanou vodou a potravinami.
 

 
Tetanus
 
Je závažné onemocnění vyskytující se na celém světě, často končící smrtí. Vzniká při poranění kůže a projevuje se křečí různých svalových skupin. Křeče jsou způsobeny toxinem, který bakterie tvoří ve znečištěné, často zhmožděné ráně.
 

 
Meningokokový zánět mozkových blan
 
Je onemocnění přenášené kapénkovou infekcí především při velkém nahromadění lidí a fyzické námaze. Vyskytuje se na celém světě, k epidemii může dojít kdekoli.
 

 
Klíšťová encefalis
 
Vyskytuje se především v zemích střední Evropy, Skandinávii, ve východní Evropě a Asii. Očkování se doporučuje zejména osobám profesionálně vystaveným riziku nebo turistům, kteří tráví dovolenou v endemických oblastech. Často je požadováno u dětí, které se účastní letních táborů nebo ozdravných pobytů v Rakousku, Německu a Maďarsku.
 

 
Japonská encefalitida
 
Je to virové onemocnění přenášené komáry postihující mozek a mozkové blány. Může dojít k ochrnutí a dokonce i úmrtí. Očkuje se vakcínou obsahující usmrcený virus japonské encefalitidy. Vakcína se podává injekčně ve třech dávkách (0-7 až 14 dní - 1 rok), přeočkování se doporučuje po 4 letech. Krátkodobá imunita vzniká již po druhé injekci.
 
Tereza Hladká (Soutěžní příspěvek, f100)

 
Zařazeno v sekci:
 

 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz