reklama

 
banan webhosting

Poslední šance pro návštěvu Krakova

:Lidé jsou již od pradávna povahy pověrčivé a proto téměř v každé zemi najdete nějakou pověru podobnou našim Blanickým rytířům. Tak například v Polsku se traduje, že zemi hrozí nebezpečí a blíží se zlé časy pokud slavný znon Sigismung na krakovském Wawelu mlčí. A bohužel taková doba poprvé po 480 letech nastala.
 
Návštěvu Polska byste tedy neměli v žádném případě odkládat. Jak se přeci říká na každém šprochu pravdy trochu. A kde bude nejlepší prohlídku začít? Co takhle v centru případného "neštěstí", v Krakově.
 
Toto starobylé město, které kromě toho, že má velice blízko k Praze, a to nejen vzdáleností, ale i např. tím, že bylo společně s Prahou mezi osmi evropskými městy, které byly vybrány jako evropské města kultury roku 2000. Krakov je také zařazen od roce 1978 na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
 

 
Historie
 
Začněme ale nejprve historií. Staré pověsti tvrdí, že zakladatel města byl kmenový kníže Krak, který zbavil zdejší obyvatele obávaného draka žijícího v jeskyni Smocza Jama pod Wawelskou skálou. Na tomto místě pak nechal postavit první hradiště. Jemu také prý vděčný lid navršil kopec dodnes nazývaný Krakus. První zmínky o Krakově ale pocházejí od židovského obchodníka Ibrahima ibn Jakuba z 10. století. Od roku 1000 je pak Krakov sídlem biskupa poté od roku 1136 i sídlem vrchního knížete. Historie města je pak dále spojena s tatarskými nájezdy do Evropy, kdy se Krakov musel celkem třikrát útokům těchto nájezdníků bránit. Těm se také podařilo město roku 1241 výrazně poničit a z celého Krakova zbyl pouze hrad na skále nad Vislo. S tímto útokem Tatarů je také spojen příběh o místním trubaři, který byl zastřelen nepřátelským šípem při troubení výstražného signálu. Tato událost je dodnes připomínána a tak se nedivte až v Krakově uslyšíte poplašné troubení, které najednou uprostřed tónu skončí. Zajímavé období zejména pro nás nastalo roku 1291, kdy se město dostalo pod vládu českého krále Václava II. Toto období pak končí roku 1320, kdy se nechal Vladislav Lokýtek korunovat ve Wawelu na krále a počal sjednocovat polskou říši. Tím samozřejmě započala i doba rozkvětu a růstu města.
 
Na toto období pak navázal řada pokračovatelů, např. za éry Jagelonců nastalo období rozkvětu vědy a umění (např. zde pracoval známý Mikuláš Kopernik, či zde roku 1475 vyšla první v Polsku tištěná kniha). V roce 1364 zde byla založena univerzita Alma Mater Cracoviensis, po Praze nejstarší ve východní Evropě. Také hrad dostál řady změn a město se stává jedním z center Evropy. V té době na tom byli měšťané Krakova tak dobře, že si mohli dovolit pozvat řezbáře Wita Stwosze (1447-1533) z Norimberka, aby vytvořil pro gotický mariánský kostel oltář Panny Marie. Plných dvanáct let trvalo, než řezbář dílo v roce 1485 dokončil. Z městské pokladny mu vyplatili 2800 florenů, což představovalo celoroční rozpočet. Na jedenáct metrů vysokém a třináct metrů širokém oltáři vyřezaném z lipového dřeva je umístěno 211 figur v mnoha biblických výjevech ze Starého i Nového zákona. Oltář má mimořádnou uměleckou i historickou cenu a je považován za nejkrásnější v Evropě. Po celých pět set let byl pýchou zdejšího kostela, až do druhé světové války, kdy jej Poláci ukryli. Nacisté naneštěstí oltář objevili a vyvezli ze země a teprve v roce 1945 si jej mohli Poláci zase převézt z Norimberka zpět domů. Nešetrné uskladnění ve vlhkém prostředí během války oltáři uškodilo a vyžádalo si nákladné restaurování. Jako nejcennější je pokládána prostřední scéna zobrazující smrt P. Marie uprostřed apoštolů.
 
Rozvoj města ukončilo až přenesení královského sídla roku 1596 do Varšavy. Dalším hřebíčkem pak bylo poničení města roku 1655 Švédy a roku 1710 mor. Poté se vláda nad městem mění téměř denně až se nakonec město dostává pod nadvládu Rakušanů roku 1795. Další změny pak nastaly za éry Napoleona, které ovšem roku 1848 vedou opět k přičlenění Krakova zpět k rakouskému Haliči. Čas obrození nastává po roce 1918, kdy Polsko získalo samostatnost a začíná renovace města. Tuto idylu narušila až německá okupace. Na rozdíl od Varšavy měl ale Krakov relativně štěstí a většina památek se zachovala.
 

 
Prohlídka města
 
Vlastní staré město velmi připomíná Prahu s řadou malých uliček a průčelí. Centrem města je pak Hlavní rynek (Rynek Glowny),který je se svými rozměry 200x200 m největší náměstím ve střední Evropě. Uprostřed je budova Sukiennice postavená pro obchodníky se suknem ve 14. století. Dnes jsou zde znovu obchody, ovšem zaměřené trochu jinak, více turisticky. Hlavní rynek pak obklopují měšťanské domy a paláce pocházejíce z 15. až 17. století. Součástí náměstí je také gotický mariánský kostel z 14. století s dvěmi věžemi. Právě z vyšší z obou věží se ozývá každou hodinu ono v historické části zmiňované troubení. Z věže je také krásný pohled na panoráma města. Zajímavý je také interiér kostela, který tvoří opravdu umělecké skvosty. Asi nejvzácnější je zřejmě dřevený oltář také již zmiňovaný v předchozí části.
 
Krakov je stejně jako Praha městem kostelů a tak je i zbytek starého města přímo zahlcen celou řadou kostelů. Všemu pak vévodí vršek Wawel (235 m. n m. , ale jen 25 metrů oproti ostatnímu terénu), kde se nachází historický areál staveb bývalé královské rezidence. V zámku jsou např. umístěny státní umělecké sbírky a byl zde také až donedávna zmiňovaný zvon Sigismung, který nás sem vlastně dovedl.
 
Nedílnou součástí historického Krakova je pak židovská čtvrť Kaziměř, založená roku 1335, která se bez větších změn zachovala dodnes. Z celkového počtu 550 budov patří 500 mezi památkové objekty. V názvech labyrintu uliček ožívají postavy ze Starého zákona - Jákob, Izák či Josef, v synagoze Remuh se konají bohoslužby. Ve Staré synagoze je pak muzeum judaik a každoročně se zde koná židovský festival, který ve městě probíhá již několik sezon a snaží se o zachování staré židovské kultury.
 

 
Zvon na konec
 
Na konec článku pro vás máme jednu dobrou zprávu. Na počátku článku se hovořilo o problémech, které mohou Polsko čekat. K tomu však zřejmě nedojde, neboť na opravě zvonu se pilně pracuje. Oprava by měla být dokončena o letošních Velikonocích, kdy poprvé od Vánoc opět zazní zvon a jak se praví v jedné polské písni: "... dokud na Wawelu Sigismung bije, tak dlouho Visla do Gdaňska odtud plyne, stát bude i Polsko celé."
 

 
Zajímavé odkazy:
 
Domovské stránky města - http://www.krakow.pl
 
Stránky Wawelu - http://www.wawel.krakow.pl
 

 
Aleš Svoboda

 
Zařazeno v sekci:
 

 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz