reklama

 
banan webhosting

Kde vás v zahraničí ošetří zdarma

Pryč jsou doby, kdy jezdila naprostá většina turistů do zahraničí bez zdravotního připojištění. Po několika medializovaných případech zranění, jejichž ošetření přišlo postižené na poměrně vysoké částky, si zřejmě většina uvědomila, že se vynaložení těch několika stokorun před cestou vyplatí. Někde by vás však měli ošetřit i bez připojištění...
 
Bezplatné zdravotní péče v případě náhlého onemocnění nebo nehody by se mělo všem občanům ČR dostat v zemích, s nimiž má ČR platné smlouvy o spolupráci v oblasti zdravotnictví nebo v oblasti sociální, v nichž se nachází článek o tomto způsobu jejího poskytnutí.
 
Výše zmíněné smlouvy byly ovšem sjednány před rokem 1989 ještě s ČSSR a Česká republika je tedy ""zdědila"". Bezplatná péče z nich vyplývající se většinou poskytuje jen v nezbytně nutném rozsahu. Při ambulantním ošetření hradí ve většině zemí nemocný náklady za léky a zdravotnický materiál, nemocniční péče včetně léků a zdravotnického materiálu by měla být vždy bezplatná.
 
Při cestách do zemí, s nimiž uvedené smlouvy naše země nemá, je třeba se připojistit - jinak nese náklady na zdravotní péči zde poskytnutou postižený. Jeho zdravotní pojišťovna mu uhradí jen takovou částku, na kterou by příslušné ošetření přišlo v ČR.
 

 
Platné smlouvy
 
Platné smlouvy o bezplatné zdravotní péči má ČR s těmito zeměmi:
 
Afghánistán, Bosna a Hercegovina (zdravotní péče se poskytuje za podmínek daných úmluvou s bývalou Jugoslávií), Bulharsko, Makedonie (zdravotní péče se poskytuje za podmínek daných úmluvou s bývalou Jugoslávií), Chorvatsko (zdravotní péče se poskytuje za podmínek daných úmluvou s bývalou Jugoslávií), Irák, Jemen, Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), Kambodža, Kuba, Kypr, Libye, Maďarsko, Maroko, Mosambik, Polsko, bývalé státy SSSR kromě Litvy, Lotyšska, Estonska Uzbekistánu, Běloruska, Ruska a Ukrajiny, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Súdán, Sýrie, Tunisko, Velká Británie a Vietnam.
 
Stále aktuální seznam by měl být k dispozici na adrese: http://www.mzcr.cz/utvary/mez/seznamdo.asp .
 
(pen, dom)

 
Zařazeno v sekci:
 

 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz