reklama

 
banan webhosting

Bude poslední soud v Izraeli?

:Stát Izrael má, jako málo která země, ministerstvo pro turistiku. Izrael však není pouhou turistickou atrakcí. Je místem, které by měl každý, kdo má příležitost, navštívit, ať věřící nebo ateista. V chrámu Božího hrobu v Jerusalemě vás bude provádět židovský průvodce, o samotný boží hrob se dělí několik církví, před chrámem je mešita ze které hlas Meluzína volá věřící k modlitbě, všude je spousta příslušníků všech možných národů a národností a vůbec celé okolí připomíná bájný Babylon.
 
Z hradeb na Chámové hoře v Jerusalemě je nádherný pohled na Kidrónské údolí a na protilehlou Olivetskou horu s Chrámem národů. Podle tradice má v Kidrónském údolí dojít ke zmrtvýchvstání a poslednímu soudu. Proto se zde nechávají pohřbívat na jedné straně židé a na druhé straně muslimové, aby byli při posledním soudu nablízku. Zlí jazykové říkají, že je to jakási pojistka, neboť ten kdo bude soudit mrtvé i živé, zřejmě unaven z hodnocení hříchů, může u těch, co přijdou později na řadu, přehlédnout nějaký dobrý skutek.
 
Uprostřed východní zdi na této straně Chrámové hory je zazděná dvojitá Zlatá brána, kterou má, podle přesvědčení židů, přijít mesiáš.
 
Megiddo uprostřed údolí Jezreel v severní části Izraele má pak být biblický Armageddon, kde se shromáždí všichni králové k podsední bitvě před koncem světa.
 
Každý, kdo navštívil Mrtvé moře ví, že průvodci ukazované skalisko, které má být Lotova žena, má určitou symboliku. Stačí pohled na fyzikální mapu světa, a každému musí být jasné, že Galilejské jezero, údolí Jordánu, nejníže položené místo na světě - Mrtvé moře, dále Rudé moře a v dáli v Africe pokračující Velká příkopová propadlina, vykazují souvislé velké porušení zemské kůry. Snad je tedy něco pravdy na osudu biblických měst Sodomy a Gomory. Vypadá to, jako kdyby někdy dávno nějaká rozzlobená ruka praštila hranou dlaně právě v tomto místě do zeměkoule. Každopádně Mrtvé moře navozuje svojí strnulostí představu něčeho zcela neživotného. Málo kdo však ví, že některá údolí skrývají i zde oázy plné života. Je to dáno přítomností sladké vody a všude přítomného tepla.
 
Je tedy dosti důvodů navštívit Izrael. Současná situace sice vylučuje možnost návštěvy všech míst která stojí za shlédnutí. Dá se však věřit, že rozdělení sil ve světě dá spíše zelenou určitému uklidnění v oblasti, než variantě zmíněného Armageddonu (Harmageddonu).
 
:Teď alespoň stručně k tomu, co zde můžete vidět. Předně, do Izraele se dá dostat především přes Ben Gurion Airport. Vedle možnosti doplavat do Izraele přes Středozemní moře, nebo pohodlněji a zdlouhavě lodí, je to v podstatě jediná skutečná brána Izraele. Pověsti, že je zvykem Izraelců chodit vítat návštěvníky Izraele na toto letiště budou poněkud nadsazené, neboť v okolí (Tel Aviv je zhruba 20 km daleko) není zase tolik obyvatel, kteří nemají co dělat, aby se chodili dívat jak z letiště proudí davy návštěvníků Izraele.
 
Pokud začneme u zmíněného Tel Avivu, což v překladu znamená ""jarní kopec"", musíme konstatovat, že tento název je poněkud nadsazen, neboť obrovský konglomerát měst Tel Aviv je v podstatě na naprosté rovině. Je však nutno především upozornit, že na jeho jižní části se určitý kopec nachází. Ten však tvoří starý přístav Jaffa, který bývá označován za nejstarší přístav světa. Samotné město Tel Aviv je velmi moderní, je však možno v něm nalézti i starší čtvrti s úzkými uličkami a především starou tržnici Ha Karmel. Překvapením může být, že na místo našich stánků s opečenými buřty jsou zde stánky s výbornými zeleninovými saláty, olivami a ovocem.
 
Z Tel Avivu by měla samozřejmě směřovat další cesta do Jerusalema a k Mrtvému moři. Pokud se týká Jerusalema, je možná zajímavé, že jeho zářivý vzhled je dán přímo zákonem. Stěny domů Jerusalema, musí být totiž obloženy jen bílým vápencovým kamenem.
 
:Když jsme již v Jerusalemě a u mrtvého moře, je nutno se rozhodnou zda na sever nebo na jih. Bude jistě prostor pro podrobnější popis významných míst v Izraeli. My se teď nejprve pustíme na jih směrem k Eilatu. Vyprahlé údolí Jordánu, kde by těžko někdo hledal nějakou řeku, konči v moderním lázeňském městě o kterém se říká, že se zde nechodí spát, ale celé noci se tancuje. Něco na tom je. Několik desítek let před tím však dobové fotografie ukazují v tomto místě jen několik neforemných vojenských baráků.
 
Zpátky je nutno se vydat přes nádhernou Negevskou poušť, do Beer-Šeba, kde Abraham vykopal studnu a kde, pokud má návštěvník štěstí na příhodný den, může shlédnout skutečný arabský trh včetně prodeje velbloudů.
 
Mineme-li Tel Aviv dostaneme se dále na sever do Caesarea, kde je možno obdivovat zbytky dávného akvaduktu a dále do Haify, kde noční scenerie zálivu připomíná perlový náhrdelník. Ještě dále na sever je stará přístavní pevnost Akko, po ztrátě Jerusalema na určitý čas hlavní město křížových výprav.
 
Samostatnou biblickou kapitolu pak tvoří město Nazaret, hora Tábor a především Moře Galilejské. Toto moře nepotřebuje žádné biblické zázraky, neboť je dodnes fungujícím zázrakem, když v postatě zásobuje celý Izrael vodou, bez které by nebylo Izraele.
 

 
Jan Svoboda

 
Zařazeno v sekci:
 

 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz