reklama

 
banan webhosting

V některých zemích je povoleno mučení

:Amnesty International, organizace, která se zabývá sledováním ochrany lidských práv po celém světě, provedla během posledních 3 let výzkum týkající se mučení lidí v jednotlivých zemích. Výsledky jsou alarmující: ve 14 zemích světa je zákonem povoleno bičování, v 7 ještě stále dochází za trest k amputaci končetin.
 
Výše zmíněný výzkum byl proveden ve 195 zemích a teritoriích světa a trval od roku 1997 do poloviny roku 2000. Amnesty International při něm získala svědectví, podle kterých došlo ve sledovaném období ve 150 zemích k mučení a ke "špatnému zacházení" s lidmi ze strany státních orgánů, přičemž v 70 zemích světa je tento jev velmi rozšířený a v 80 je občas jeho výsledkem smrt oběti.
 
Metody mučení jsou různé - od bití pěstmi, holemi, železnými rourami nebo baseballovými pálkami až po sexuální zneužívání, elektrické šoky (ve 40 zemích), mlácení do chodidel (více než 30 zemí), dušení (více než 30 zemí) nebo hrozbu smrtí či dlouhou samovazbu. Dalšími metodami jsou ponořování oběti do vody, hašení cigarety o její tělo, tažení těla za jedoucím autem nebo bránění ve spánku. Někteří týraní v důsledku těchto zranění umírají.
 
Podle Amnesty International jsou nejčastějšími oběťmi mučení ze strany státního aparátu pachatelé a podezřelí ze spáchání trestných činů. V 70 zemích světa jsou oběťmi i političtí vězni, v 60 zemích světa byly zaznamenány oběti z řad neozbrojených demonstrantů. V řadě zemí jsou oběťmi také postižení lidé a lidé pronásledovaní kvůli svému původu nebo víře. Při uvažování nad těmito řádky je třeba vzít v potaz velmi odlišné zákony v řadě zemí a také úroveň jejich justice - stát se zde pachatelem trestného činu (o podezření z jeho spáchání ani nemluvě) může být mnohem "snazší", než v naší domovině.
 
K některým výše zmíněným jevům dochází nejen v zemích, kde vládnou vojenští diktátoři a autoritativní režimy - zaznamenány byly rovněž ve vyspělých demokraciích. A to obvykle ze strany policie, která vyšetřuje trestné činy nebo chrání veřejný pořádek. A také ve věznicích.
 
Podle Ženevských konvencí je mučení všude na světě ilegální. Přesto jsou v 31 zemích zákonem povoleny a soudy udělovány tělesné tresty. Nejčastější formou je přitom zmrskání nebo amputace končetin. K mrskání obětí došlo od roku 1997 minimálně ve 14 zemích, k amputaci končetin v 7 (Afgánistán, Írán, Irák, Nigérie, Saúdská Arábie, Somálsko a Sůdán). (Webové stránky Amnesty International naleznete na adrese http://www.amnesty.org/index.html .)
 
(pen, zahr)


 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz