reklama

 
banan webhosting

Perly leží na dosah

Dovolená, to nemusí být jenom moře, palmy, exotika. Řada z nás si jistě alespoň občas zaskočí někam za architekturou i za skrytými pozůstatky minulých věků. Pojďme se společně podívat, jaké skvosty lze nalézt u našich východních a západních sousedů, tedy v Německu a na Slovensku. K ruce si vezmeme seznam památek chráněných UNESCO.
 

 
Německo
 
: Seznam památek chráněných UNESCO zahrnuje pro Německo 22 položek. Naleznete tu katedrály, historická centra měst i místo vykopávek dávných zkamenělých savců.
 

 
Katedrála v Aachen - stavba původní kaple s osmistěnnou bazilikou a kupolí začala mezi lety 790 a 800. Její styl byl inspirován římskými stavbami. Ve středověku dostala katedrála mimo jiné velkolepé průčelí.
 

 
Speyerská Katedrála - se na seznam památek chráněných UNESCO dostala především díky skutečnosti, že je její architektura ""perfektně vyvážená mezi východními i západními vlivy"". Stavba katedrály byla započata za Konrada II v roce 1030 a na konci 11. století na ní došlo k velkým architektonickým změnám. Bazilika se čtyřmi věžemi a dvěma dómy je jedním z hlavních románských monumentů ""Svaté říše římské"".
 

 
Würzburgská residence se zahradami a náměstím - byla vybudována v 18. století v barokním stylu. Jedná se o jeden z největších a nejkrásnějších paláců v Německu, obklopený rozsáhlými zahradami. Na jeho návrhu a výzdobě se podíleli architekti a výtvarní umělci z celého světa (včetně malíře Tiepola).
 

 
Poutní kostel ve Wiesu - skvěle zachovalý alpský kostelík navržený architektem Dominikusem Zimmermannem byl vystavěn v letech 1745 - 1754. Jedná se o vynikající ukázku bavorského rokoka.
 

 
Zámek v Augustusburgu a lovecký zámeček Falkenlust v Brühlu - první z nich je obklopen idylickými zahradami, druhý je plodem jisté pošetilé rozmařilosti - oba představují ilustraci německé rokokové architektury 18. století.
 

 
Katedrála Panny Marie a kostel Svatého Michala v Hildesheimu - druhá jmenovaná stavba byla postavena v letech 1010 až 1020 a za svůj věhlas vděčí hlavně svému interiéru, především pak unikátnímu dřevěnému stropu a štukům. Spolu s katedrálou Panny Marie, známou svými dveřmi a bronzovým sloupem, tvoří nádherný příklad románského slohu.
 

 
Římské monumenty, katedrála a kostel ""Liebfrauen"" v Trieru - v prvním století našeho letopočtu zde vznikla římská osada, která se v dalším století stala místním obchodním centrem. Na seznam UNESCO se toto místo dostalo především díky zachovalosti zdejších památek, které návštěvníkovi umožňují představit si život v místě, které bylo koncem třetího století našeho letopočtu nazýváno druhým Římem.
 

 
Hanzovní město Lübeck - město bylo založeno ve 12. století a až do 16. století si udržovalo pozici hlavního obchodního centra severní Evropy. Navzdory škodám, které utrpělo za druhé světové války, se zde zachovala struktura starého města s patricijskými residencemi z 15. a 16. století, kostely, cihlová radnice v gotickém stylu i slavná cihlová brána (Holstentor).
 

 
Paláce a parky v Potsdamu a v Berlíně - jedná se o komplex paláců (cca 150 staveb) a parků (500 hektarů), který vznikl v letech 1730 - 1916. Unikátnost komplexu spočívá především v jeho různorodosti. Mimo jiné zde žil Voltaire, a to v paláci Sans-Souci (vybudován v letech 1745 a 1757).
 

 
Opatství a klášter v Lorschi - jsou známy především monumentálním vchodem, takzvanou ""Torhall"", a bohatou malířskou výzdobou.
 

 
Doly v Rammelsbergu a historické město Goslar - město bylo významným členem Hansy a to především díky blízkosti dolů v Rammelsbergu s bohatými zásobami železné rudy. Centrum města v podobě, jak jej můžeme dnes spatřit, pochází ze středověku a je perfektně zachovalé. Nachází se v něm na 1 500 hrázděných domů z 15. až 19. století.
 

 
Bamberg - od 10. století představoval vždy spojnici mezi Němci a Slovany, především Poláky. V době prosperity, od 12. století, architektura Bambergu silně ovlivňovala stavitele na severu Německa a v Maďarsku. Ke konci 18. století byl Bamberg sídlem německých osvícenců, mimo jiné filozofů Hegela a Hoffmanna.
 

 
Klášterní komplex v Maulbronnu - byl založen jako cisterciánský klášter v roce 1147 a je považován za nejkompletnější a nejzachovalejší středověký klášterní komplex na sever od Alp. Hlavní budovy, které byly vybudovány ve 12. - 14. století, jsou obkrouženy hradbami. Za zmínku stojí rovněž systém vodovodu s kanály a rezervoáry v Maulbronnu.
 

 
Univerzitní kostel, hrad a staré město v Quedlinburgu - Quedlinburg se nachází v Sachsen-Anhaltsku a býval hlavním městem Východofrancké říše. Od středověku se jednalo o prosperující obchodní město. I zde se výborně zachovaly hrázděné stavby a podle UNESCO se tak jedná o vynikající vzorek středověkého evropského města. Univerzitní kostel Svatého Servatia je skvělým dílem románského slohu.
 

 
Železárny ve Völklingenu - mají rozlohu 6 hektarů, byly postaveny a vybaveny zařízením v 19. a ve 20. století. Díky tomu, že v nich výroba skončila relativně nedávno, zůstaly výborně zachovalé.
 

 
Vykopávky zkamenělin v Messelu - jsou skvělým zdrojem fosilií z doby mezi 57 miliony a 36 miliony let před naším letopočtem. Nalézají se tu mimo jiné zkameněliny savců se zachovalými kostrami a zuby.
 

 
Katedrála v Cologne - její stavba byla zahájena v roce 1248 a její kompletní dokončení trvalo více než 600 let - do roku 1880. Přesto byly zachovány původní plány a tak vznikla unikátní gotická stavba. Katedrála byla zničena za 2. světové války a poté znovu vystavěna.
 

 
Bauhaus Schule ve Weimaru a Dessau - škola sídlící původně ve Výmaru a později v Dessau způsobila revoluci v architektonických a estetických konceptech. Budovy vybudované a vyzdobené jejími profesory (Walter Gropius - Hannes Meyer, Laszlo Moholy-Nagy - Wassily Kandinsky) se staly vzorem pro mnoho architektů ve 20. století.
 

 
Památníky Martina Luthera v Eislebenu a Wittenbergu - zahrnují mimo jiné domy, kde se tato významná osobnost narodila a zemřela (Eisleben) i kostel ve Wittenbergu, kde 31. 10. 1517 přednesením svých slavných 95 tezí zahájil reformaci.
 

 
Klasicistní Weimar - město se koncem 18. a počátkem 19. století stalo významným kulturním centrem, které mimo jiné přilákalo Goetheho a Schillera. Toto období se výrazně vtisklo do architektury i do stylu okolních parků.
 

 
Museumsinsel (Ostrov muzeí) v Berlíně - 5 muzeí ilustruje vývoj architektury muzejních staveb během jednoho století - v letech 1824 - 1930. Každé z muzeí bylo navrhováno tak, aby odráželo umělecké hodnoty, které jsou v něm uchovány.
 

 
Hrad Wartburg - je vynikajícím dokladem doby středoevropského feudalismu a místem exilu Martina Luthera, který zde vytvořil německý překlad Nového zákona. Podle popisu UNESCO je ""dokonalým hradem"" zasazeným v okolních lesích. Svůj dnešní vzhled získal hrad v 19. století.
 

 
Slovensko
 
: Pokud se ze své domoviny vydáte přesně opačným směrem, můžete obdivovat památky UNESCO na Slovensku. Je jich sice méně (logicky, stačí porovnat rozlohu obou zemí), ale to jim nic neubírá na jejich přitažlivosti.
 

 
Vlkolinec - nachází se zde 45 budov, které představují dokonalý příklad středoevropské vesnice. Jedná se o nejkompletnější seskupení staveb svého druhu. Nacházejí se tu tradiční dřevěné domy, se kterými se lze setkat v horských oblastech.
 

 
Banská Štiavnica - jedná se o středověké důlní město, ve kterém později vyrostla řada renesančních paláců, elegantních náměstí a zámků. Během staletí se zde vystřídalo mnoho významných osobností.
 

 
Spišský hrad - je jedním z největších představitelů vojenské, politické a religiózní stavby ze 13. a 14. století ve východní Evropě. Jeho románská a gotická architektura je dodnes dobře patrná.
 

 
Jeskynní krasová oblast Aggtelek (Maďarsko) a Slovenský kras - unikátní sestava 712 dosud objevených jeskyní spolu se střídáním různých druhů podnebí umožňuje na tomto území sledovat geologickou historii - průběhu milionů let.
 
(pen, zahr, dom)


 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz