reklama

 
banan webhosting
 Základní informace 
 
Vlajka - Německo - doklady, víza a režim vstupu

Německo - doklady, víza a režim vstupu

Doklady
 
Občan ČR může od 1. 5. 2004 vstupovat na území Spolkové republiky Německo a pobývat na něm na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území SRN. Nezletilé děti mladší 15 let mohou, s výhradou níže uvedených podmínek, cestovat do SRN i bez vlastního cestovního dokladu, pokud cestují v doprovodu rodiče, v jehož cestovním doklaldu jsou zapsány. U dětí starších 10 let je však podle německých právních předpisů vyžadováno, aby cestovní doklad rodiče (zákonného zástupce), v němž je dítě zapsáno, byl opatřen také fotografií dítěte. Vzhledem k tomu, že zápis dítěte do cestovního doklaldu rodiče podle českých právních předpisů neobsahuje fotografii dítěte, doporučuje se vybavit dítě starší 10 let vlastním cestovním dokladem. Dnem 1.1.2006 nabyla účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu). Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze. Při cestě motorovým vozidlem může být od občanů ČR požadován platný řidičský průkaz, technický průkaz od motorového vozidla a zelená karta.
 
Víza a režim vstupu
 
V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie /Evropského hospodářského prostoru (EU/EHP) se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob), a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení Evropského společenství (ES), který stanoví, že "každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států". Veškerý pohyb občanů EU (tedy i občanů ČR) probíhá v rámci Unie bez nutnosti obstarávání víz; v EU platí bezvízový styk. Občané ČR mohou na území SRN pobývat bez povolení k pobytu maximálně 3 měsíce. Pokud zde chtějí pobývat dlouhodobě, ale nezamýšlejí zde pracovat (např. studenti a důchodci), musí se přihlásit k pobytu na příslušném cizineckém úřadě (Ausländerbehörde), a tak splnit formální požadavky vnitrostátního práva SRN. Příslušný cizinecký úřad může v případě pochybností požadovat doložení některých skutečností, např. dokladu o pravidelném dostatečném měsíčním příjmu nebo dostatku prostředků na bankovním účtu, kterými se prokáže, že cizinec nezatíží německý sociální systém. Cizinecký úřad může rovněž požadovat doložení zdravotního pojištění. V případě studia v SRN bude studentovi-občanovi EU uznáno právo pobytu, pokud prokáže dostatečné prostředky k pobytu, zapsání ke studiu na uznávaném vzdělávacím zařízení a uzavření nemocenského pojištění v SRN. Databáze o možnostech studia v celé EU lze nalézt na webových stránkách www.europa.int/ploetus. V případě zaměstnání na území SRN musí být žádost o povolení k pobytu doložena pracovním povolením, které vydává příslušný pracovní úřad (Arbeitsamt). (Pozn.: SRN uplatňuje po dobu dvou let od vstupu ČR do EU tzv. přechodné období vůči ČR v oblasti volného pohybu pracovních sil z ČR, které může být prodlouženo až na max. 7 let. Přechodné období se nevztahuje na podnikatele.) Informace o podmínkách udělování pracovního povolení lze získat na webových stránkách www.arbeitsagentur.de. V SRN existuje přihlašovací povinnost. U osob ubytovaných v hotelu či jiném ubytovacím zařízení plní tuto povinnost ubytovatel, v soukromém ubytování ji plní sám občan ČR, a to nejpozději do jednoho týdne od vstupu na území SRN. Příslušným přihlašovacím úřadem je zpravidla tzv. Einwohnermeldeamt - Ohlašovací úřad obyvatelstva. V jednotlivých spolkových zemích se podmínky přihlašovací povinnosti liší, proto se doporučuje prověřit vždy na místě platná pravidla.
 
Zdroj informaci: Ministerstvo zahraničních věcí
 
 Blogy našich čtenářů 
 
O této zemi zatím žádný z našich čtenářů ve svém blogu nepsal. Buďte první! Více informací naleznete zde.
 Články o zemi 
 
 • Ačkoli v Číně, Japonsku a Egyptě existovaly rozsáhlé a uměle založené zahrady už několik tisíciletí před Kristem a tvořily protipól k divokýma neuhlazeným přírodním zahradám, myšlenka opravdové ozdobné zahrádky se zrodila teprve u Římanů. Díky práci otroků a vysoké nabídce úrodné půdy si mohli dovolit ten luxus a využívat úrodnou půdu jinak než k pěstování obživy. A jak je to v našem nejbližším okolí dnes? Nahlédněme do Německa. >>>
   

 • Kulturní turizmus je „in“, spousta cestovatelů, kteří navštíví cizí zemi, si chce ve dnech volna nejen odpočinout, ale také poznat něco nového a rozšířit si rozhled. Přinášíme vám nejen tipy na vybrané cesty Německem, ale také na místa, kam můžete zamířit na svou svatbu. Pokud se rozhodnete k oddání mimo svou domovinu. >>>
   

 • Myslíte si, že znáte Německo? Německá turistická centrála se vás pokusí přesvědčit, že se můžete mýlit - a to svým tematickým programem Zámky, parky a zahrady – romantické Německo. Pod tímto názvem totiž pro letošní rok hodlá zemi našich sousedů propagovat ve světě. >>>
   

 • Jednou z otázek, které si zřejmě většina z nás klade při plánování dovolené, je tato: Jak draho je v zemi, kam chci jet? V následujícím článku vám přinášíme přehlednou tabulku cenové úrovně v zemích Evropy. >>>
   

 • Určit bohatství jednotlivých zemí - a životní úroveň lidí v nich žijících - není jednoduchou záležitostí. K dispozici je řada ukazatelů, každý však situaci svým způsobem zkresluje. Jednou z možností, jak si udělat obrázek o ekonomické situaci v zemi, kam se vydáváte, je zjistit, jak svobodná je zdejší ekonomika. >>>
   

 • Možná se to stalo i vám: vyrazili jste někam do zahraničí obdivovat zdejší pamětihodnosti nebo za nákupy - a když jste přijeli, ukázalo se, že je zde státní svátek a všude tudíž zavřeno. Nebo jste naopak chctěli navštívit nějaké místo, kde se právě slaví? V obou případech byste patrně přivítali přehled svátků v zahraničí. >>>
   

 • Dnes se společně přeneseme k našim německým sousedům, řeč bude o hlavním městě Saska - Magdeburgu. Vyslovíte-li před rodilými Němci jméno tohoto město, ba co víc, troufnete-li si prozradit svůj úmysl podívat se tam, buďte si jisti, že vás budou považovat za nepoučené blázny nebo pošetilce. Možná vás budou od návštěvy i odrazovat a nabízet atraktivnější lokality, kterých je bezesporu víc než dost. "Magdeburg je totiž jedna z nejhorších děr bývalého východního bloku", zasvětí vás téměř okamžitě každý tuzozemec. Já se vás teď pokusím přesvědčit o tom, že všechno je trochu složitější a že si současný Magdeburg určitě nezaslouží tak jednoznačné odsouzení. >>>
   

 • Dnes se opět vydáme na výpravu do Francie s Jaroslavem, cestopiscem výpravy Albrechta Kostky z Postupic. Putování začneme v Norimberku, což bylo v té době "městečko hrazené, dosti pěkné" a pak naši výpravu přistihneme, jak se rozrostla o 50 koní... >>>
   

 • Pokud se více podíváme na lidskou historii pak je většinou velice úzce spojena se zdmi. Člověk již od nepaměti totiž toužil vymezit své hranice a zeď je přímo ideální řešení. Naši předkové nám tak nadělili např. zeď hladovou, čínskou a také Berlínskou. A právě na ní se ve volném pokračování včerejšího článku o Muzeu Checkpoint Charlie podíváme. >>>
   

 • Představte si: jste v Berlíně času NDR a BRD, procházíte od monumentální Brandenburské brány ulicí Unter den Linden, zahnete doprava na Friedrichstrasse a pokračujete touto ulicí. Ale ne dlouho. Nemáte-li pas "západních" demokratických zemí nebo zvláštní povolení, Vaše procházka tady končí. Nezastaví Vás slavná berlínská zeď, ale neméně slavný Checkpoint Charlie, až do roku 1989 jediný hraniční přechod mezi Západním a Východním Berlínem pro zahraniční cestující. >>>
   

 Další informace 
 

Hlavní město: Berlin

Státní zřízení: spolková republika

Rozloha (km2): 357.021

Počet obyvatel: 82.400.996

Měna: 1 euro (EUR) = 100 centů

Aktuální kurs: 1 EUR = 24,74 Kč (29.8.2008 - ČNB)

Počasí: historie počasí

Časové pásmo (zimní čas) :0 (+1 hod. = letní čas)

Jazyk: němčina

Národnostní složení: Němci (91 %)

Víry: protestanti (47 %), řím. katolíci (38 %)

Víza a zastoupení: mise státu v ČR, mise ČR, doklady pro vstup a víza

Další informace: geografické ukazatele, údaje o populaci, ekonomické ukazatele, doprava a komunikace, údaje o armádě

Národní hymna: text

 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 Počasí 
 
 Diskuze o zemi 
 
 

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz