reklama

 
banan webhosting
 Základní informace 
 
Vlajka - Bělorusko - doklady, víza a režim vstupu

Bělorusko - doklady, víza a režim vstupu

Doklady
 
Mezi Českou republikou a Běloruskou republikou platí vízová povinnost. Ke vstupu na území Běloruské republiky je tedy kromě platného cestovního dokladu nutné i platné vstupní vízum.
 
Víza a režim vstupu
 
Informace k udělení víz do Běloruské republiky: Občané ČR mohou o běloruská víza a o veškeré informace týkající se udělování víz požádat na Velvyslanectví Běloruské republiky (Adresa: Velvyslanectví Běloruské republiky, ul. Sádky 626, Praha 7 - Trója, 171 00 tel. 233 540 899, 233 541 011, fax. 233 540 925, e-mail czech@belembassy.org ). Každá žádost o běloruské vízum je posuzována individuálně v Běloruské republice. Na webové stránce běloruského ministerstva zahraničních věcí www. mfa.gov.by byl v části konzulárních dotazů umístěn nově používaný vzor vízového dotazníku v různých jazykových mutacích. Podle informací z Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze při žádostech o služební a návštěvní víza s maximální dobou platnosti do 30 dnů mohou občané EU včetně ČR obdržet uvedená víza bez pozvání, pouze na základě vyplněného vízového formuláře. Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze má právo požadovat doplňující materiály podle vlastního uvážení (např. pozvání od fyzické osoby, potvrzené Oddělením pasové a vízové služby milice podle trvalého bydliště zvoucí osoby, v případě turistických cest může být vyžadován voucher, resp.potvrzení o úhradě turistických služeb). Turistické vízum se uděluje na 1 měsíc, v Běloruské republice může být prodlouženo max. o 10 dnů. Služební vízum se uděluje až na dobu do 90 dnů. Pro vystavení tranzitního víza je nutné přiložit vízum cílového státu a doklad o zajištění nákladů spojených s vycestováním z území Běloruské republiky (mezinárodní cestovní lístek či peněžní prostředky). Od 05.02.2006 musí mít každý cizinec (nerozlišuje se mezi osobami nezletilými a zletilými) při návštěvě Běloruska finanční hotovost odpovídající cca 14,- USD na osobu a den. Hotovost mohou kontrolovat již při podání žádosti o běloruské vízum pracovníci vízového úseku Vělvyslanectví Běloruské republiky v Praze, na hranicích Běloruska a rovněž tak kdekoliv a kdykoliv příslušníci Ministerstva vnitra Běloruské republiky. Hotovost lze nahradit platnou kreditní kartou, pozváním k pobytu na území Běloruska potvrzené orgány Ministerstva vnitra Běloruské republiky, potvrzením se zárukou (garancí) právnické osoby, že uhradí za cizince veškeré náklady spojené s pobytem v Bělorusku nebo dokladem o úhradě ubytování a stravování na území Běloruska. Je povinností každého cizince, aby se na území Běloruska přihlásil do tří pracovních dnů k dočasnému pobytu u místně a věcně příslušné policie - Milice. Tato povinnost se nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele. Při pobytu delším než tři dny mimo místo registrace se musí cizinec zaregistrovat na novém místě pobytu. Rovněž tak ode dne 05.02.2006 mohou cizinci tranzitovat pouze po vyznačených mezinárodních silnicích. Území Běloruska se musí projet do 48 hodin po překročení běloruských hranic a na den tranzitu v Bělorusku se vyžaduje cca 68,- USD na osobu. Opět se nerozlišuje věk nebo postavení cizince. Z určené trasy nelze odbočit např. za účelem nákupu. Tolerovat se bude pouze řešení neodkladných záležitostí, jakou je např. nutná návštěva lékaře. Doporučujeme, aby se návštěvníci Běloruska při jakýchkoliv pochybnostech na podmínky vstupu, pobytu nebo tranzitu dotázali na Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze, na výše uvedené adrese a pokud možno požádali o úplnou písemnou odpověď. Pokud se český řidič po Bělorusku pohybuje vlastním autem, při pobytu do 3 měsíců může předkládat mezinárodní nebo český řidičský průkaz. V případě pobytu delšího než 3 měsíce je jeho povinností požádat místní orgány o vystavení běloruského řidičského průkazu. Může se stát, že český ŘP mu při skončení pobytu nebude vrácen, tudíž bude muset žádat o výměnu běloruského ŘP za český po návratu do ČR. Je nutné počítat s velkým počtem policejních hlídek. Pokud řidič po spáchání dopravního přestupku odmítá zaplatit pokutu, podle místních zákonů mu jako donucovací prostředek může být i zadržen řidičský průkaz. Jestliže řidič řídí auto jehož není majitelem (není zapsaný v technickém průkazu), musí mít ověřené potvrzení od majitele, že automobil může používat (a to i od leasingové společnosti). Nemá-li takovéto potvrzení může dojít ke konfiskaci automobilu.
 
Zdroj informaci: Ministerstvo zahraničních věcí
 
 Blogy našich čtenářů 
 
O této zemi zatím žádný z našich čtenářů ve svém blogu nepsal. Buďte první! Více informací naleznete zde.
 Články o zemi 
 
 • Určit bohatství jednotlivých zemí - a životní úroveň lidí v nich žijících - není jednoduchou záležitostí. K dispozici je řada ukazatelů, každý však situaci svým způsobem zkresluje. Jednou z možností, jak si udělat obrázek o ekonomické situaci v zemi, kam se vydáváte, je zjistit, jak svobodná je zdejší ekonomika. >>>
   

 • Možná se to stalo i vám: vyrazili jste někam do zahraničí obdivovat zdejší pamětihodnosti nebo za nákupy - a když jste přijeli, ukázalo se, že je zde státní svátek a všude tudíž zavřeno. Nebo jste naopak chctěli navštívit nějaké místo, kde se právě slaví? V obou případech byste patrně přivítali přehled svátků v zahraničí. >>>
   

 • Někteří z těch, kdo v posledním době navštívili Bělorusko, jej s trochou hořkosti v hlase označují jako muzeum Sovětského svazu. Se sochami revolucionáře Lenina a zakladatele KGB Dzeržinského zdobícími zdejší náměstí a se silným mužem v čele - prezidentem Lukašenkem. A to zdaleka není vše. >>>
   

 • 27. července 1990 Nejvyšší sovět Běloruské sovětské socialistické republiky schválil deklaraci o státní suverenitě republiky a zakotvil nadřazenost republikových zákonů nad zákony celosvazovými. 25. srpna 1991 vyhlásil nezávislost republiky. To je současnost. A historie?  >>>
   

 Další informace 
 

Hlavní město: Minsk

Státní zřízení: republika

Rozloha (km2): 207.600

Počet obyvatel: 9.724.723

Měna: 1 běloruský rubl (BYR) = 100 kopějek

Aktuální kurs: 100 BYR = 0,73 Kč (31.7.2008 - ČNB)

Počasí: historie počasí

Časové pásmo (zimní čas) :+1 hod.

Jazyk: ruština a běloruština (od roku 1995)

Národnostní složení: Bělorusové (81 %), Rusové (11 %)

Víry: pravoslavní (60 %), řím. katolíci (8 %)

Víza a zastoupení: mise státu v ČR, mise ČR, doklady pro vstup a víza

Další informace: geografické ukazatele, údaje o populaci, ekonomické ukazatele, doprava a komunikace, údaje o armádě

Národní hymna: text

 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 Počasí 
 
 Diskuze o zemi 
 
 

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz