reklama

 
banan webhosting
 Základní informace 
 
Vlajka - Saúdská Arábie - doklady, víza a režim vstupu

Saúdská Arábie - doklady, víza a režim vstupu

Doklady
 
Základní podmínkou pro vstup na saúdskoarabské území je cestovní pas platný minimálně 6 měsíců. Zdravotní zpráva se vyžaduje v případě pracovního pobytu v Saúdskoarabském království (SAK). Motorizovaní návštěvníci musí mít platný mezinárodní řidičský průkaz.
 
Víza a režim vstupu
 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Občané ČR mohou obdržet víza prostřednictvím ZÚ Saúdské Arábie v Praze. V SAK jsou vydávané následující typy víz: a/ pracovní - pro zájemce o práci b/ pobytová - pro rodinné příslušníky c/ obchodní - pro obchodníky, podnikatele apod. d/ transitní - pro pobyt v tranzitním prostoru letiště na dobu 12-72 hodin e/ diplomatická a zvláštní f/ víza za účelem vykonání náboženských poutí Hadždž a Umrah g/ turistická - jejich zavedení bylo ohlášeno, avšak podmínky pro jejich vydávání doposud nebyly zveřejněny. Pracovní víza Pracovní jsou vydávána na základě pozvání sponzora (saúdskoarabského subjektu - firmy, organizace apod.), který předkládá žádosti o víza odpovědným orgánům SAK - t.j. MZV a Ministerstvu vnitra SAK. Po schválení žádosti zašle MZV pokyn příslušnému ZÚ SAK v zahraničí k udělení víza a sponzorovi vydá písemný příslib udělení víza. K žádosti o víza na ZÚ SAK je dále potřeba předložit cestovní doklad, vyplněnou žádost, 2 fotografie a dva dopisy - jeden od sponzora v SAK, t.j. příslib vydaný na Ministerstvu zahraničních věcí SAK, a druhý od vysílající organizace v ČR. Cestovní doklad musí být ponechán na ZÚ SAK po dobu vyřízování víza, což může znamenat až dva měsíce. Období platnosti pracovních víz v SAK bylo prodlouženo na 2 roky od data vydání, čemuž odpovídá i nárůst poplatku na 2.000,- SAR. Cizí státní příslušník, který po uplynutí dvouletého období požádá o prodloužení pracovního víza, je povinen za toto prodloužení uhradit částku 4.000,- SAR, přičemž za každé další prodloužení se tato částka zvyšuje o 2.000,- SAR. Obchodní víza Zahraniční obchodníci, podnikatelé a investoři mohou nyní získat obchodní víza přímo na zastupitelských úřadech Saúdské Arábie na základě faxové žádosti saúdskoarabského sponzora, firmy nebo organizace. Žádost musí být schválena a opatřena razítkem Obchodní a průmyslové komory SAK. Státní firmy (např. Saudi Airlines, ARAMCO..) a firmy s více než 50% státní účastí, mohou o víza pro své obchodní partnery žádat přímo, bez souhlasu OPK. Tento typ víz je udělován s platností na 30 dní. V odůvodněných případech je v kompetenci konzulárního úředníka ZÚ SAK udělit vízum na 90 dní, případně i vízum vícenásobné (multiple) s délkou pobytu maximálně 30 dnů při každém vstupu. Víza za jiným účelem než obchodním (pro novináře, lékaře, učitele, programátory atd.) nadále podléhají souhlasu příslušných ministerstev a následně MV a MZV SAK. Sponzorem může být saúdskoarabská fyzická nebo právnická osoba. V případě obchodních misí může tuto roli splnit obchodní komora. Sponzor je právně zodpovědný za návštěvníka království, za jeho činy, veškeré právní úkony a vyřizování záležitostí. Pokud jde o návštěvu SAK za služebním či oficiálním účelem, není potřeba dát se zaregistrovat u příslušných místních orgánů, avšak v případě příjezdu do SAK za prací je tato registrace povinná. Pobytová víza Při žádosti o víza pro rodinu cizince pracujícího v SAK je potřeba postupovat následovně: Prostřednictvím svého sponzora podá cizinec žádost o víza pro rodinné příslušníky na MZV SAK a na odbor cizinecké a pasové policie Ministerstva vnitra SAK. Tyto orgány v případě kladného vyřízení žádosti o víza zašlou telexem zprávu příslušnému ZÚ SAK . Rodinní příslušníci musí odeslat na tento ZÚ SAK vyplněnou žádost o vízum, 2 fotografie, cestovní doklad a potvrzení o úhradě poplatku bankovním převodem. Manželka pracovníka musí přiložit i oddací list přeložený do arabštiny. V případě dětí je třeba předložit jejich rodné listy. Povolení k pobytu Dne 26.3.2001 schválila saúdskoarabská vláda nový zákon o cestovních dokladech a povoleních k trvalému pobytu v SAK. Zákon umožňuje ministru vnitra SAK vydat ve zvláštních případech tzv. dočasný cestovní pas či cestovní doklad cizímu státnímu příslušníkovi. Na takto vydaný cestovní pas či cestovní doklad bude jeho držiteli umožněno pouze jedno vycestování ze SAK a návrat zpět. Poplatek za vystavení cestovního pasu byl stanoven na 80,- USD a za vystavení cestovního dokladu na 15,- USD. Zároveň došlo ke zvýšení poplatků za udělení povolení k trvalému pobytu v SAK, a to z původních 160,- USD na 200,- USD. Při opožděném podání žádosti o prodloužení povolení k trvalému pobytu v SAK jsou udělovány zvyšující se pokuty (při zpoždění do tří dnů pokuta 135,- USD, při delším překročení pokuta 400,- USD). Tranzitní víza Cestující potřebuje tranzitní vízum v případě, že doba čekání od jeho příletu do odletu překročí 12 hodin, avšak nemůže být delší než tři dny. Cestující může opustit prostor letiště a vykonat náboženskou pouť Umrah (týká se letiště v Džiddě). V případě, že doba čekání od příletu do odletu nepřekročí 12 hodin, není tranzitní vízum zapotřebí. Cestující musí mít v letence potvrzený přílet i odlet ze SAK. Víza za účelem vykonání pouti Hadždž a Umrah Osoby cestující do SAK za účelem vykonání náboženských poutí Hadždž a Umrah již nemají pobyt vázánpouze na města Mekka, Medína a Džidda, ale mohou cestovat do kteréhokoliv místa v SAK po dobu platnosti jejich víz.
 
Zdroj informaci: Ministerstvo zahraničních věcí
 
 Blogy našich čtenářů 
 
O této zemi zatím žádný z našich čtenářů ve svém blogu nepsal. Buďte první! Více informací naleznete zde.
 Články o zemi 
 
  • Určit bohatství jednotlivých zemí - a životní úroveň lidí v nich žijících - není jednoduchou záležitostí. K dispozici je řada ukazatelů, každý však situaci svým způsobem zkresluje. Jednou z možností, jak si udělat obrázek o ekonomické situaci v zemi, kam se vydáváte, je zjistit, jak svobodná je zdejší ekonomika. >>>
     

  • Možná se to stalo i vám: vyrazili jste někam do zahraničí obdivovat zdejší pamětihodnosti nebo za nákupy - a když jste přijeli, ukázalo se, že je zde státní svátek a všude tudíž zavřeno. Nebo jste naopak chctěli navštívit nějaké místo, kde se právě slaví? V obou případech byste patrně přivítali přehled svátků v zahraničí. >>>
     

  • Amnesty International, organizace, která se zabývá sledováním ochrany lidských práv po celém světě, provedla během posledních 3 let výzkum týkající se mučení lidí v jednotlivých zemích. Výsledky jsou alarmující: ve 14 zemích světa je zákonem povoleno bičování, v 7 ještě stále dochází za trest k amputaci končetin. >>>
     

 Další informace 
 

Hlavní město: Ar-Riyad

Státní zřízení: monarchie

Rozloha (km2): 1.960.580

Počet obyvatel: 27.601.038

Měna: 1 saúdský riál (SAR) = 100 halalah

Aktuální kurs: 1 SAR = 4,09 Kč (31.7.2008 - ČNB)

Počasí: historie počasí

Časové pásmo (zimní čas) :+2 hod.

Jazyk: arabština

Národnostní složení: saúdští Arabové (83 %), Jemenci (10 %)

Víry: muslimové (sunnitští 96 %, šíitští 3 %)

Víza a zastoupení: mise státu v ČR, mise ČR, doklady pro vstup a víza

Další informace: geografické ukazatele, údaje o populaci, ekonomické ukazatele, doprava a komunikace, údaje o armádě

Národní hymna: text

 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 Počasí 
 
 Diskuze o zemi 
 
 

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz