reklama

 
banan webhosting

Kodex bloggera

MOŽNÁ, že vás TADY budeme trochu NUDIT. Ale i PŘESTO si prosím POZORNĚ přečtěte tato

Práva a povinnosti bloggerů na Bedekr.cz

Registrací se zavazujete tato práva využívat a povinnosti dodržovat. A POZOR, tohle je opravdu VÁŽNÁ věc.

 1. Vaše práva:
  • máte právo zde svobodně vyjadřovat své názory
  • máte právo své texty doplnit fotografiemi a obrázky
  • máte právo, aby provozovatelé Bedekr.cz odpovídajícím způsobem propagovali vaše texty, pokud jsou zajímavé a informačně bohaté, na stránkách Bedekr.cz, v případě vysoké kvality dokonce i na titulní stránce Bedekr.cz
 2. Vaše povinnosti
  1. Texty, které zveřejňujete:
   • musí být vaším dílem – jakékoli opisování nebo kopírování cizích textů nebo jejich částí je VÁŽNÝ prohřešek (a porušení Autorského zákona)
   • nesmí být záměrně nepravdivé; pokud už dojde ke zveřejnění nepravdivé informace, blogger se zavazuje uvést ji – doplněním závadného textu - na pravou míru
   • nesmí porušovat práva jiných osob například tím, že nepřípustně zasahují do jejich soukromí
   • musí být v souladu se zákony České republiky
   • musí obsahovat zdroj informací, pokud tímto zdrojem není vaše osobní pozorování či zkušenost
   • nesmí mít charakter reklamy
   • nesmí poškozovat dobré jméno stránek Bedekr.cz
  2. Obrázky, které zveřejňujete
   • musí být vaším dílem nebo musíte mít výslovné svolení jejich autora k jejich publikaci
   • nesmí mít charakter pornografie
   • nesmí poškozovat práva třetích osob
   • nesmí mít charakter reklamy
 3. Doplňující informace
  • pokud je obsah blogu v rozporu se zákony České republiky, nese za tuto skutečnost plnou odpovědnost jeho autor
  • publikováním textů v blogu na Bedekr.z dává autor souhlas ke zveřejnění svého textu na stránkách Bedekr.cz a ve spolupracujících médiích
  • za zveřejnění textů na blogu autorovi nepřísluší honorář; provozovatel stránek Bedekr.cz ovšem může v souladu s dalšími pravidly Bedekr.cz odměny v určité formě přidělovat
  • blogger nemá právo vydávat se za redaktora Bedekr.cz, může však uvádět informaci, že je autorem blogu na Bedekr.cz
  • blogem se rozumí texty zveřejňované v rámci oddílu blogů na Bedekr.cz, bloggerem pak autor textu nebo textů v blogu
 4. Při porušení pravidel
  • má provozovatel Bedekr.cz právo smazat text, jímž blogger porušil pravidla
  • pokud jde o závažné nebo opakované porušení - má provozovatel Bedekr.cz právo blog porušovatele uzavřít

V Praze dne 1. 7. 2008

 
 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz